دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403  
     
سيستم بازرگاني و تداركات و اداره پيمان
 
Web Base system
 • سيستم بازرگاني و تداركات به منظور مكانيزه كردن روند عمليات واحد تداركات شركت ها و سازمان ها طراحي و پياده سازي شده است. امكانات سيستم عبارتند از:
 • 1- امكان تعريف اطلاعات پايه :
 • امكان تعريف زمينه هاي فعاليت پيمانكاران و فروشندگان
 • امكان تعريف مناطق مختلف تحت پوشش شركت
 • امكان تعريف واحد هاي سازماني شركت
 • امكان تعريف كالا
 • امكان تعريف خدمات
 • امكان تعريف فروشندگان و پيمانكاران شركت به همراه تعيين زمينه هاي فعاليت و خدمات و كالاهاي قابل ارائه توسط آنها
 • 2- امكان مديريت تنخواه:
 • امكان دريافت تنخواه به صورت مستقيم از حسابداري
 • امكان واگذاري مبالغي از تنخواه به ساير همكاران
 • تائيد دريافت تنخواه از همكاران
 • امكان تنطيم هزينه هاي ليست تنخواه براي هر يك از كاربران سيستم
 • اعلام آخرين وضعيت تنخواه
 • 3- امكان مديريت عمليات اداره تداركات:
 • امكان مديريت درخواست :
 • ورود اطلاعات هر درخواست شامل واحد در خواست كننده ، رديف بودجه و ...
 • امكان تعريف ليست و محتويات درخواست و تعيين برآورد قيمت
 • امكان مديريت خريد :
 • ورود اطلاعات خريد هاي انجام شده بر اساس ليست درخواست
 • تعيين قيمت خريد انجام شده
 • تعيين نوع خريد انجام شده(تنخواه،مناقصه محدود، سقف اختيارات مدير عامل و ..)
 • امكان مديريت پرداخت :
 • ورود اطلاعات مربوط به فروشندگان
 • ارائه گزارشات مربوط به حساب فروشندگان
 • سيستم اداره پيمان به منظور مكانيزاسيون و كمك به بهبود روند اجرايي اداره پيمان طراحي گرديده است، با توجه به حساسيت و زياد بودن حجم كار در امور قراردادها، اين سيستم مي تواند به بهترين صورت ممكن در سازمان ها و شركت ها اجرايي گردد. هدف جمع آوري اطلاعات و آسان سازي امور قراردادها بوده است تا جايي كه حتي سيستم قادر به توليد قرارداد باشد. امكانات سيستم عبارتند از:
 • امكان تعريف پروژه هاي مختلف سازمان
 • تعيين حوزه مربوط به اجراي پروژه
 • تعيين مناطق تحت پوشش پروژه
 • ورود اطلاعات مناقصه هاي محدود و عمومي
 • ورود اطلاعات مربوط به شركت كنندگان مناقصه
 • ورود اطلاعات مربوط به كمسيون معاملات
 • ارتباط مابين درخواست،‌مناقصه و پروژه
 • امكان تعريف قراردادهاي سازمان با اين مشخصات :
 • تعيين پيمانكار سازمان
 • تعيين پروژه سازمان
 • مبالغ قرارداد
 • نحوه واگذاري
 • ابلاغ قرارداد
 • تحويل موقت
 • تحويل نهايي
 • مجوز 25% قرارداد
 • متمم قرارداد
 • ابطال قرارداد
 • تعليق قرارداد
 • تعيين تيپ قرارداد.
 • و از ديگر مزاياي سيستم:
 • تهيه و چاپ متن قرارداد توسط سيستم
 • امكان ورود كليه اسناد پروژه به صورت فايل به سيستم
 • مديريت اسناد قرارداد
  اطلاعات سيستم بازرگاني، قراردادها و اداره پيمان 

 
aaa
 

براي درخواست اين محصول، فرم الكترونيكي درخواست محصول را

در منوي فرم هاي درخواست ،تكميل نماييد

و يا با شماره هاي گروه داده ورزي آريانا تماس بگيريد

مي توانيد درخواست خود را به آدرس پست الكترونيك ما نيز ارسال نماييد.

info@e-ir.com

کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه ، محتوای پایگاه، متعلق به گروه شرکتهای آريانا می باشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا