سه شنبه 26 تیر ماه 1403  
     
پرتال كميته ماده 99
 
Web Base system
 • پرتال كميته ماده 99 جهت مكانيزه و يكپارچه نمودن روند اجرايي كميته ماده 99 مستقر در فرمانداري هاي يك استان طراحي و پياده سازي گرديده است. كليه عمليات اين كميته از زمان شروع پرونده تا زمان صدور پايان كار در اين سيستم ديده شده است.
 • در اين سيستم دو سطح دسترسي به صورت ضربدري در نظز گرفته شده است، يك سطح دسترسي به ماژول هاي سيستم كه از بستر زير ساخت آريانا كنترل مي شودو يك سطح دسترسي به محتويات ماژول ها كه بر اساس تعريف دسترسي به فرمانداري ها كنترل مي شود. بنابراين هر كاربر فرمانداري بر اساس دسترسي خود به ماژول ها و اطلاعات فرمانداري خود دسترسي دارد و اين دسترسي از زمان تعريف پرونده تا زمان گزارش گيري از سيستم كنترل مي شود و كاربر استانداري مي تواند با دسترسي به كليه فرمانداري ها گزارشات كليه استان ها را به دست آورد.
 • امكانات سيستم عبارتند از:
 • امكان تعريف فرمانداري ها
 • امكان تعريف مناطق تحت پوشش فرمانداري ها
 • امكان تعريف روستاهاي تحت پوشش مناطق
 • امكان تعريف انواع كاربري ها
 • امكان تعريف خطاها
 • امكان مديريت روند پرونده در مراحل با مشخصات زير:
 • تعريف پرونده
 • تصميم كميته كار
 • ارسال پرونده به استانداري
 • برگشت پرونده از استانداري
 • مراجعه مالك
 • مديريت پرداخت جريمه
 • اطلاعات تسويه حساب نهايي استانداري
 • اطلاعات پايان كار صادر شده
 • سيستم مديريت چك براي ورود اطلاعات چك ها
 • سيستم اخطار براي يادآوري وقايع سيستم مانند سر رسيد چك،پايان مهلت راي و ...
  اطلاعات پرتال كميته ماده 99 

 عنوانحجم(KB) 
پرتال كميته ماده 99 74.29 دريافت
 
aaa
 

براي درخواست اين محصول، فرم الكترونيكي درخواست محصول را

در منوي فرم هاي درخواست ،تكميل نماييد

و يا با شماره هاي گروه داده ورزي آريانا تماس بگيريد

مي توانيد درخواست خود را به آدرس پست الكترونيك ما نيز ارسال نماييد.

info@e-ir.com

کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه ، محتوای پایگاه، متعلق به گروه شرکتهای آريانا می باشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا