سه شنبه 26 تیر ماه 1403  
     
سيستم مديريت انبار
 
Web Base system
 • اين سيستم به صورت هماهنگ با سيستم تداركات و فروش طراحي و پياده سازي شده است و قابليت تعريف انبار محصول و انبار كالا را دارا مي باشد. با اين سيستم تمام انبارهاي شركت يكپارچه شده و از يك سيستم مركزي استفاده مي كنند.كليه پروسه هاي مربوط به انبار مانند برگه ورود، خروج، انتقال بين انبارهاة انبارگرداني و ...در سيستم در نظر گرفته شده است.
 • به علت يكپارچه بودن سيستم، واحد فروش مي تواند بدون وقفه زماني از موجودي يك كالا در كليه انبارهاي شركت موجودي هر انبار به طور جداگانه ازلاع داشته باشد.
 • عمليات سيستم عبارتند از :
 • امكان تعريف چندين انبار محصول و كالا
 • امكان مديذيت انبارهاي توزيع شده بدون محدوديت جغرافيايي
 • ارائه اطلاعات موجودي به فروش و تداركات بر اساس موجودي كليه انبار ها به صورت online
 • امكان صدور مجوز انتقال كالا بين انبارها
 • امكان تعريف انبارهاي اماني
 • كاردكس انبار
 • كاردكس ريالي
 • مديريت گردش كالا
 • برگشت كالا از انبار
 • در مورد مراكز پالايش ، سيستم مديريت مخازن وجود دارد كه مخزن در اين حالت به عنوان انبار شركت در نظر گرفته مي شود و از آن اطلاعات براي سيستم باسكول ،آزمايشگاه و فروش استفاده مي شود.
 • سيستم انبار در ارتباط با سيستم هاي تداركات ، باسكول و فروش مي باشد و براي انبار محصول ، خروج محصول پس از بارگيري در انبار و براي مخازن پس از بارگيري در زير مخزن و توزين توسط باسكول صورت مي پذيرد. سيستم قابليت مديريت دپوها را در صنايع بزرگ دارد.
  دانلود اطلاعات سيستم مديريت انبار 

 
aaa
 

براي درخواست اين محصول، فرم الكترونيكي درخواست محصول را

در منوي فرم هاي درخواست ،تكميل نماييد

و يا با شماره هاي گروه داده ورزي آريانا تماس بگيريد

مي توانيد درخواست خود را به آدرس پست الكترونيك ما نيز ارسال نماييد.

info@e-ir.com

کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه ، محتوای پایگاه، متعلق به گروه شرکتهای آريانا می باشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا